Pravila i uslovi koriščenja servisa SKR.rs

Servis SKR.rs je namenjen skraćivanju dugačkih adresa za internet sajtove. Skraćivanjem se postiže lakše deljenje linkova na socijalnim mrežama, putem emaila, ili čak SMS poruka. Kako bi servis bio bezbedan za sve korisnike, neizbežne su i neke zabrane.

Zabranjeno je koristiti SKR.rs u svrhe:

Svaki korisnik koji prekrši ova pravila korišćenja, može biti prijavljen svom internet provajderu, i/ili drugim nadležnim institucijama.

SKR.rs ne snosi odgovornost ni za jedan skraćeni link. SKR.rs će se maksimalno truditi da obezbedi bezbedno korišćenje servisa, i da u najkraćem mogućem roku reaguje na sve prijave i pritužbe vezane za kršenje ovih pravila korišćenja.